Hnutí Život z. s. Sídlo spolku: Bělohorská 3, 301 00 Plzeň Předseda
Martin Klewar
Lipová 15, 373 71 Rudolfov
tel.: 721 288 396 e-mail: priroda@hnutizivot.cz webové stránky: www.hnutizivot.cz

Jen pro členy

Datová schránka

Lesy jsou zdrojem srážek

Geopolitické šachy

      Na prahu změn - S. Novotný v rozhovoru
      s P. Valtrem

      Na prahu změn - S. Novotný v rozhovoru
      s K. Simonem

Kasační stížnost

Demonstrace

Co a kdo ničí české lesy?

Rakouský svatý boj s českým lýkožroutem

Klidové zóny na Šumavě budí spory. Kvůli Modrému sloupu

Info kasační stížnost

Info Marečková

Kasační stížnost aj.

Dopis Správě NP Šumava

Problémová náprava stavu

Spojme se

Ochrana přírody na Slovensku

Kdo za to může?

Zlatý poklad republiky

Mýty o Šumavě

Jarní botanizování

Snahy o spojené úsilí o záchranu lesů

Výzkum NPŠ 1997-2001

Dopis AV ČR 2014

Otevřený dopis ministru ŽP 2014

Protesty proti naoktrojované bezzásahovosti

Analýza rizik NP Šumava

Kaleidoskop ideologů "pralesové divočiny"

Kůrovcové kalamity na území ČR"

NPŠ vývoj ochrany

Explozivní charakter epicentra kůrovcové epidemie

Dopady internetového nátlaku

Příroda ČR - Babiš

Geopolitika z.s. Hnutí Život

      Geopolitická tragédie Evropy

      Vedení EU

      Stromy jsou živé

Šumavské spory

Květena Šumavy

  Kindlmann a Šumava

Šumava se soudí

Národní park a naše vědomí (Šumava - umělá divočina)

      Lokální obnova NP Šumava - chráněná moréna
      Plešného jezera

Šumava a ideologie

      Jihočeské šumavské chucpe

      Rozval klimatu

Potenciální dřeviny Šumavy

Varování - ekoteroristé

Návrh klidového území v NP Šumava

Právní stanovsko k zonaci NP Šumava

MŽP a kůrovec

Poškozování životního prostředí v NPŠ - znalecký posudek z roku 2008

Retrospektivní reminiscence a memoranda

Ideologie MŽP

Aktivita J. Bláhy, Hnutí Duha a ministra M. Tomana (MZe)

Blamáže - zastírací manévry

Změna ve výboru

Členský aktiv v sobotu 26. května 2018 v Modravě

Novela v jednání

Protest proti naoktrojované bezzásahovosti v ekologicky nestabilních biotopech Šumavy a Čech

Členský aktiv úterý 19. září 2017 Klatovy

Nihilisté v přírodě

Informace Ústavního soudu

Antropocén

Rozhovor s P. Valtrem na rádiu Svobodný vysílač (mp3)

Zeman a Brabec

Novela 114/1992 Sb. se vrací

EVL Šumava - posouzení

Škody v EVL Šumava

Vedlejší hospodářská činnost

Volby 2016 a příroda

Vědecká rada Hnutí Život

Členský akční aktiv

Informace z Modravy

Plán péče NP Šumava

Legislativa / Předpisy

Zpráva z konference Člověk jako klimatický činitel

Prezentace z konference Člověk jako klimatický činitel

Dopis ombudsmance

Nesouhlasné stanovisko k novele zák. o ochraně přírody

Znalecký posudek vývoje chráněné Šumavy

Univerzita Zdravá příroda i lidé

Zpráva o semináři k novele zák. o ochraně přírody
a krajiny

Organizace

Finance

Finanční vyrovnání

Memorandum - nutnost reflexe vzrůstajících
stresových faktorů klimatických změn

Vetování novely zákona

Nesouhlas se škodlivou legislativou

Mapy
Správní řízení NP Šumava
Podněty
Projekty
Putování

Ideologové divočiny

Šumava a její perspektivy I a II
Květena světových regionů v souvislostech I - VIII
Civilizační vývoj