Hnutí Život z. s. Sídlo spolku: Bělohorská 3, 301 00 Plzeň Předseda
Martin Klewar
Lipová 15, 373 71 Rudolfov
tel.: 721 288 396 e-mail: priroda@hnutizivot.cz webové stránky: www.hnutizivot.cz

Hnutí Život z. s. / The Life Movement

Vítáme Vás na internetové prezentaci občanské ekologické iniciativy Hnutí Život, podporující zachování živé přírody a harmonické soužití občanů s přírodou. Vše podstatné naleznete dále.

Hnutí Život bylo ustaveno 11. 9. 2014, zapsáno bylo jako spolek ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni 3. 12. 2014 pod identifikačním číslem 036 13 429 za účelem ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. V době zapsání mělo Hnutí Život již 60 členů.

pf 2020

pf 2019

Současná nabídka vydaných publikací

Motto

pf future

Kyselé úsměvy V. Renčína