Hnutí Život z. s. Sídlo spolku: Bělohorská 3, 301 00 Plzeň Kontaktní adresa: Martin Klewar
Lipová 15, 373 71 Rudolfov
tel.: 721 288 396 e-mail: priroda@hnutizivot.cz webové stránky: www.hnutizivot.cz

Aktuality

Suché lesy - diktát MŽP a Hnutí Duha

      Arktida ohrožuje Evropu

Explozivní charakter epicentra kůrovcové epidemie

Odešel zachránce Šumavy a mecenáš literatury

  Kůrovcová mapa 2018

Realita kůrovcového hazardu

Odpověď z MZe

Klimatické změny ve světle energetické a tepelné bilance Země

„Úspěchy" Hnutí DUHA

Bezprecedentní kůrovcová kalamita v našich smrkových lesích nespadla z nebe

Kauza tetřev, Šumava a lidé

Česko a životní prostředí

  Retrospektivní reminescence a memorandum

Kůrovec s podporou?

Kůrovec a co?

Chybějící „větrolam“ a sucho

Násilná výroba divočiny

Vysycháme vlastním přičiněním

Šumava a geopolitika

Ochrana přírody a Ústavní soud

Zastavení kůrovcové kalamity

Energetický systém Země a přírodní prostředí

Jednání s MŽP

Fabulace pokračují

      Lesy nutně potřebují pomoc státu

Ideologie MŽP

Proč počasí zešílelo?

Požadavek na ministra M. Tomana

Funkce lesa - Doc. J. Pokorný

Kůrovcová kalamita - Ing. J. Štrobl

Připomínky k návrhu Správy NPŠ - Ing. M. Klewar

Tetřevem spekulativně zdůvodníme vše

      Tisíciletá kalamita pod kontrolou MŽP navozuje
      fatální sucho

Jak je to s ochranou půdy?

Světový den boje proti suchu a desertifikaci

      Správci NP Šumava zešíleli

Potřeba udržení vody v krajině a kůrovec

Kůrovec pod „ministerským ne/dohledem?“

Kůrovec pod dohledem Správy NPŠ

Myslivci a Hnutí Život

Vysychající Šumava

      Povodeň v Tatrách ohrozila životy ľudí, evakuovali
      274 osôb. Predpoveď lesníkov sa naplnila…

TANAP - bezzásahovost

      V Česku probíhá Agrofertizace venkova. Důsledkem
      je nedostatek vody i relativní chudnutí vesnic

Inspekce životního prostředí se probouzí, snad!

Efekt disturbance lesa na teploty (efekt suchého lesa)

Vliv vegetace na oběh vody

  Aktivita J. Bláhy, Hnutí DUha a ministra M. Tomana   (MZe)

Úložiště uranu

      Zachraňme lesy - ale ne jako ministr Brabec
      a "smrkožrout" Bláha

      Ekologie: Náš les

Úspěšní podnikatelé

Nebezpečí bouřkových situací supercel

  Blamáže - zastírací manévry

Svět po člověku

Úloha lesa v koloběhu vody na Zemi (konference Hnutí Život a Správy NPŠ)

Ozvěny Modravského semináře

Výzkum představitele ČAZV se nehodil

Seminář o lese - pro a proti péči o les

Hazard nejen nad prameny Vltavy - Martin Říha, býv. náměstek ministra ŽP

Prales a pračlověk

Kůrovcová kalamita

Stromy jako ovladač na déšť

Obory místo turistiky

Braňme naše lesy

Šokující porevoluční začátek

Hra na divočinu

    Mafie je blízko

Trojmezí - trojspolek a vysoký úředník EK L. Miko

Kůrovcový hazard úspěšný

Amazonský deštný prales je na pokraji kolapsu, zjistila studie

Šumava bez brýlí

Šumava a J. Hruška

Rozvrácená Šumava - a co dál?

    Nejen Lety, ale i pramen Vltavy na Šumavě uctívejme

Záchrana nemocnice v Sušici

Horské smrčiny Šumavy a P. Kindlmann

Potraviny, příroda a Miko

Nazca a Šumava

Informace o Číně

Ochrana přírody a lidé

Lákadla bezzásahovosti

DUHA mění barvy

Fakta a virtualita

Muslimové v EU

Hospodaření v lesích NPŠ

Šumava usychající

Novela v jednání

Hazardní doktrina pokračuje

Směrnice výroby divočiny

Krajinný ráz Šumavy

Úmluva o krajině

Vodní charta

Zlepšování ovzduší

Protest proti naoktrojované bezzásahovosti v ekologicky nestabilních biotopech Šumavy a Čech

Dopisy příznivců

Les a certifikace FSC

Východiska studie krajiny

Velký vodárenský tunel

Ohrožená CHOPAV Šumava

Kůrovec neaktuální

Novela u soudu

Výroba divočiny - odpověď

Ideologie a realita

Volby, vlci a divočina

Sucho a aktivní naivisté

Volby v ČR

Ekologie jako fanatismus

Brabcova memoranda

Věda aneb magie

Německo-české partnerství

EU, biopaliva a bioblázni

Hnutí Život - Bilancování po 3 letech

Info MŽP

Prof. Zelený hájí morálku

Vědci selhali

Šumava vědecká

Bouře v NPŠ

Prof. Z. Opatrný - Duha chce kůrovce ve V4

Jak ne/navrátit prales

Opatření proti kůrovci

Novela zákona č. 114/1992 Sb. u soudu

Šumavský hazard přináší „bohatou úrodu“, aneb jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

Prof. E. Václav odsuzuje ekoteroristy

Nihilisté v přírodě

Evropské dotace

Ředitel P. Hubený uznává jen sebe

Co lze očekávat v NP Šumava ... a o čem se zatím nemluví

Voda - podmínka života

Současné hospodaření NP Šumava zahaluje mlha

Ministr Brabec popírá 51 % bezzásahového území v NP Šumava jako fakt!

Pohotový ministr Brabec

      ČRo - pořad Pro a proti

Kůrovcová kalamita a bezzásahovost

Vlci na Šumavě a vědecká obnova

Starosta Modravy k činnosti správy NPŠ

Rozhovor s P. Martanem

Hazard a zodpovědnost MŽP

Bezzásahovost a NATURA 2000

Ideologie vítězí?

Dopis krizovému manažerovi NPŠ z roku 2011

Praděd oproti Šumavě má šanci

Pozastavení novely zákona 114/1992 Sb.

Zdroje a my - Parlamentní listy 11.6.2017

Ideologie a hazard

Zdraví a ŽP

Brabec lže

ANO bude hůř

Centrum výzkumu globální změny

Sucho začíná na Šumavě

Divočina na Slovensku

Šumava - přírodní rezervoár vody a ministr Brabec

Divočina - Fanta a jiní

Ministr Brabec odpovídá

Zelená Šumava

Máte slovo

Role České televize

Chybí nám jedle?

Zvítězila lež a peníze

Ekoterorismus v ČR

Šumava v likvidaci

Otevřený dopis předsedovi vlády České republiky

Vědec a znalec bezzásahovosti

Životní prostředí a stranická politika - směřování od r. 2017

Hnutí Duha a výroba divočiny

Dopis M. Klewara poslancům a agent KARMAT a bláhový spekulant

Neoprávněné nakládání s lesy

Úložiště jaderných odpadů

Králováci

Ekonomické důsledky ekologistické arogance

Trees, forests and water: Cool insights for a hot world

Management lesů

Šumava už jen fantastická?

TANAP - výroba divočiny

Torontské protokoly se naplňují

Zákon o NP schválen

Seznam mobilních WC NPŠ

Propaganda - základna totalismu

Poslední lži o NP Šumava

Profilace stran - ANO

Dopis k aktuálni situaci

Projev prezidenta Zeman k zákonu o ochraně přírody

KČT protestuje proti uzavírání Šumavy

Názor akademika

Šumava vědecko-fantastická

Šumavský masakr

Radioaktivní prasata na Šumavě

Zločinná kampaň

Demagogie MŽP

Hubený likviduje biodiverzitu

Brabec mír na Šumavě nezajistil

Bude Šumava dále dobrým místem pro život?

Brabec a dotace

Realita NP Šumava

Informační válka i v přírodě

Rozprava s ekoteologem

Realita vs. ideologie MŽP

Šumavský samizdat

Čas říci pravdu o národním parku

Lavírování MŽP

A co zakladatelé NPŠ?

Pomůže senátní návrh Šumavě?

     Je šumavské dítě součástí ekosystému? - Václav
     Klaus ml.

 Novela 114/1992 Sb. se vrací
- podrobnosti viz Pro členy

Stanoviska k novele zákona č. 114/1992 Sb.

Stav novely zákona č. 114/1992 Sb.

NPŠ odmíta zajistit genofond

Kůrovec

Lži v novele zákona č. 114/1992 Sb.

Význam stromů - infolisty

Závěry obcí k novele 114/1992 Sb.

Developerské projekty v NPŠ a realita

Zamítnutí novely 114/1992 Sb.

Geofond smrku Šumavy

Prořeďování lesních porostů NPŠ

Dotazy na ČIŽP

Exploatace Země

Vánoční nabídka

  EVL Šumava - posouzení

Ne novele 114/1992 Sb.

Český les příkladný

Lži ministra

NPŠ - zásahy v lesích

Poslanci selhali

Petice ZA ZÁKON PRO ZELENÉ LESY ŠUMAVY

Ideologie na MŽP

Management lesů

NP Šumava - škody

MŽP a NPŠ - otázky

MŽP: suchý les a vodní režim

Šumava a současná ideologie z pohledu znalce

Výměna ministra MŽP?

EIA Šumava a obce

EIA Šumava

Výzva poslancům

Ochrana přírody Bavorsko a ČR

Šumava a požáry

Invazní druhy a MŽP

Přírodní léčiva a EU

Státní ochrana přírody ČR

Stav zákona č. 114/1992 Sb.

Květena světa a udržitelný vývoj

Lesy českého státu

Lesy a klimatická změna

Plán péče NPŠ

Žádost o odložení novely zák. č. 114/1992 Sb.

Foto obnovy horských smrčin Šumavy

Komentovaný materiál petice Hnutí Duha

Diktát Hnutí Duha

Usnesení Senátu k petici Hnutí Duha

Bezzásahovost, biomonitoring a management aneb požadovaný zločin naší „ochrany přírody“

Kotrmelce vědeckých tvrzení o horských smrčinách Šumavy

TZ - Lesy plní řadu důležitých funkcí

ČIŽP mlčí

Výstup k „Juránkovi“ 2016

Senát na Modravě

EVL Šumava - nepříznivé změny

Vědecký výbor Hnutí Život

      Bezzásahovost - slepá cesta

Poučení z NP Podyjí

Šumava - IUCN - Kindlmann

Taškařice z Čech na Honolulu

Lesní realita

Management lesů a jeho význam pro vodu
a klimatizaci krajiny

Divočina na objednávku

Bezzásahovost a pravda

Přírodní zdroje - voda, pozdní odezva

Přírodní zdroje - dřevo

  Kůrovec na Šumavě
  Dopisy poslancům

Dopis ministrovi ŽP

Prosba o pomoc

Členský aktiv Hnutí Život

Šumava 21

  Stav novely zák. č. 114/1992 Sb.

Divočina - fabulace

Otevřený dopis České televizi

Teplota a bezzásahovost

      Arktida na prahu zhroucení

Ryby na Šumavě

Fakta vyvrací doktrínu

Příroda a změny klimatu

Vědci z JČU

  Duhové bláhoviny

Petice Hnutí Duha v senátu

      Rostliny a zákony

Biotopové služby

MŽP a NP Šumava

„Modrý sloup“ (Sloup naděje) - příklad ne/spolupráce NP Šumava a Bayerische Wald

  Zákon o divočině - novelizace zák. č. 114/1992 Sb.
  Příroda ČR a EU
  Les a voda

Fabulace Hnutí Duha

Ideologie divočiny a věda

Zpráva z konference Člověk jako klimatický činitel

NPŠ a tetřev

Voda - opatření

Voda a ideologie

Voda v senátu

Pomoc senátorky

NP Šumava a 10 ředitelů v průběhu 25 let

První závěry biomonitoringu bezzásahovosti NPŠ

Bezzásahovost v senátu

Novela zákona o Šumavě se opírá o výzkum, který níkdo neviděl

Nesouhlasné stanovisko k novele zákonu
o ochraně přírody

Průzkumy hlubinného jaderného úložiště

Lesy a člověk

Ideologická biologie

Divočina: realita a fabulace

Les - nenahraditelná složka ŽP

Zadržování vody v krajině

Mrtvý les - dobrý les

Lipensko v hledáčku ochranářů

Strategie zemědělství

Univerzita Zdravá příroda i lidé
Znalecký posudek vývoje chráněné Šumavy

Kůrovcové kataklyzma na Šumavě bude dílem přírody nebo lidí?

Nový druh kůrovce není zas až tak nový

MŽP likviduje nejcennější území přírody

Lesy jako plošný regulátor vodní bilance

Mezinárodní den vody

Ve jménu dobrého zákona o Šumavě

Šumava: Brzy dojde na lámání chleba

Zasedání ČAZV k vodě

MŽP bojuje o každý metr

Tristní výhledy obnovy lesa Šumavy

Fiktivní směřování NPŠ

Zpráva o semináři k novele zák. o ochraně přírody
a krajiny

Hrozí Šumavě rozpad vzrostlého lesa nebo zůstane ušetřena „lidského bláznovství“?

Je možné, že je to možné?

Ideologové divočiny likvidují mezoklima

Petice u předsedy senátu

Botanici se probouzí

Informační embargo

Likvidace odpůrců

Konference - Klimatické změny a my

Radioaktivní odpad

Emise oxidu uhličitého v r. 2014

Vnucování výroby divočiny

Petice - NE - ohrožení zdrojů vod pro Volarsko - Vimpersko - Strakonicko

13 000 občanů chce zelené lesy na Šumavě, které zadržují vodu - stop Brabcovo novele zákona 114

Ideologická oponentura

Petice za záchranu vody v NP

Voda a Šumava

Zvrácená ideologie

Pavouk vedoucích strůjců výroby virtuální
„divočiny“

Zpráva z Juránka

Stanovisko k novele zákona o přírodě

Kauza Šumava

Novela zák. o ochr. přírody SR

"Zelené" probudilo sucho

Šumava - ekologický absurdistán

Zmizely tisíce hektarů šumavského lesa

    Šumava umírající

Likvidace šumavy pokračuje - o nás bez nás, ale i o vás

Uskutečňovaná ochrana přírody a krajiny v ČR
Turisté a ideologové "divočiny"
Nezákonné jednání MŽP a Správy NPŠ
ČIŽP - arogance a nezájem

Výchova ideologů k bezzásahovosti

Sdružení ochrany přírody a životního prostředí
Hnutí DUHA
Media a demokratické principy
Svět - koncepce ochrany přírody a krajiny, cenná území
Klima
Krajina
Vodní režim

Výsadba lesa

Těžba dřeva

Krize Evropy